Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Ryszard Kapuściński’

Dziś piąta rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, znanego na całym świecie reportażysty, autora ponad dwudziestu książek i jednego z najczęściej tłumaczonych za granicą pisarzy polskich.

O tym, że był bardzo ceniony  niech świadczy choćby fakt, że o jego śmierci pisały na pierwszych stronach najważniejsze gazety zagraniczne.

Zdjęcie pisarza z okładki książki "Kapuściński non-fiction"

W 2010 r. ukazała się biografia „Kapuściński non-fiction” Artura Domosławskiego, która wywołała wiele emocji. Zarzucano jej autorowi, że niepotrzebnie zajął się szczegółowym opisywaniem życia prywatnego Ryszarda Kapuścińskiego, próbował udowodnić również, że pisarz był tajnym współpracownikiem wywiadu PRL, a także, że poddał w wątpliwość jego prawdomówność jako reportera.

Bez względu na kontrowersje wokół tego wydawnictwa dorobek literacki Kapuścińskiego jest imponujący, a on sam pozostaje bezsprzecznie „cesarzem reportażu”.

Na jednym ze spotkań z młodzieżą we Włoszech Ryszard Kapuściński tak mówił o wiarygodności mediów i informacji dostępnych w internecie:

O świecie dowiadujecie się głównie z mediów, przede wszystkim z telewizji. Musicie pamiętać, że media dają bardzo fałszywy obraz świata. Świat mimo wszystkich konfliktów i punktów zapalnych jak te w Iraku, Iranie czy Afganistanie jest światem pokoju. W konfliktach zbrojnych bierze udział mniej niż jeden procent ludzkości. Mniej niż jeden procent! Tymczasem gdziekolwiek jesteśmy, kiedy włączamy telewizor widzimy same czołgi, strzelaninę, barykady. To wszystko nie jest jedyna prawda. Mediami rządzi prawo sensacji. Media nie szukają prawdy, prawda ich nie interesuje. Szukają reklamy, a osiągają ją publikując wiadomości jak najbardziej sensacyjne, często wymyślone. Pamiętajcie o tym, że oglądając jakąkolwiek telewizję odbieracie bardzo zafałszowany obraz świata.

Wy urodziliście się w świecie nadmiaru informacyjnego.(…) Jan Sebastian Bach po to, by poznać kompozycje swojego mistrza wędrował piechotą przez połowę Niemiec. Starożytny historyk Herodot po to, by sprawdzić jakąś informację szedł piechotą sześć tysięcy kilometrów. Poświęcił więcej niż rok swojego życia by sprawdzić jakiś drobiazg. Wy takich problemów nie macie. Natrafiacie na inne – co wybrać, co jest ważne, co jest śmieciem?

Całą relację Magdaleny Szymków ze spotkania Kapuścińskiego z młodzieżą w Bolzano można przeczytać tutaj.

W bibliotece mamy niewielki wybór twórczości reportażysty. Dostępne są:

 

Mam też małą ciekawostkę: wydany przez „Iskry” w 1960 r. album  „W Polsce”, w którym do archiwalnych już, czarno-białych zdjęć tekst napisał Ryszard Kapuściński.

Z racji roku wydania jest to rzecz silnie propagandowa „(…) o polskim lipcu, piętnastym lipcu naszej ludowej ojczyzny; o ziemi, o miastach i o fabrykach, o życiu codziennym i o ludziach”. Znajdziemy tam m.in. teksty w stylu:

W albumie znalazłam zdjęcie pierwszej wybudowanej w czynie społecznym szkoły, która znajduje się akurat w sąsiadującej z Będzinem Czeladzi:

Read Full Post »