Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘„Póki nie jest za późno…”’

Już po raz drugi wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny „Póki nie jest za późno” organizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. (O naszym pierwszym projekcie można przeczytać w relacji z 2010 r.)

Budynek CMJW w Łambinowicach.

Po odbiór nagród pojechałyśmy w piątek. W tym roku pogoda dopisała, dlatego uczestnicy konferencji, która odbywała się przed ogłoszeniem wyników konkursu, mogli wybrać się na rowerach na teren dawnego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf.

Na konferencji mówiono m.in. o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który przebywał w Lamsdorf.

Udało nam się również zwiedzić nową wystawę multimedialną „W niewoli niemieckiej” na piętrze Muzeum:

Przez takie okienko – jakby z pociągu towarowego, można było zobaczyć to, co widział jeniec wieziony do obozu.

Fragmenty ekspozycji z wystawy o oflagu.

Moje czujne oko biblioteczne wyłowiło z prezentacji multimedialnej Muzeum i takie zdjęcie:

Biblioteka w oflagu.

Muzeum już po raz czwarty ogłosiło konkurs na pracę, w której prezentowany będzie współczesny stan miejsc, obiektów, znaków pamięci i osób z nimi związanych. W tym roku zgłosiliśmy swój udział, wysyłając pracę „W getcie będzińskim…”. To album o historii getta, którego granice przebiegały niedaleko naszej szkoły. Wielu uczniów Gimnazjum nr 3 mieszka dziś na tych ulicach, gdzie w czasie II wojny światowej stłoczono żydowskich mieszkańców Będzina i okolic.

W pracy omówiliśmy dwa istniejące znaki pamięci: tablicę przy ulicy Podsiadły 24 i pomnik Bohaterów Getta Będzińskiego. Opisaliśmy też oczywiście historię Rutki Laskier, zaznaczając konieczność upamiętnienia dziewczynki, która pisała w getcie pamiętnik, przetłumaczony obecnie na wiele języków.

Do albumu dołączyliśmy CD z albumem w postaci e-booka, filmikami prezentującymi opisywane miejsca oraz fragmentami wywiadu z panią Stanisławą Sapińską, która przechowała pamiętnik Rutki. Praca zajęła III miejsce.

Tak wygląda okładka naszej pracy. Ręczna robota.

Jedna ze stron naszej pracy – kończąca rozdział „Historia getta”.

Do konkursu zgłoszono ponad 20 prac z całej Polski. Znaleźć się w najlepszej trójce to dla nas naprawdę wielki zaszczyt i radość, że ogrom pracy, którą włożyliśmy w ten projekt, nie poszedł na marne.

Nad naszym sukcesem pracowały uczennice: Natalia Wikarek, Klaudia Lis, Dagmara Luboń. Ich prace koordynowały i albumowi nadały ostateczny kształt nauczycielki: pisząca te słowa, czyli bibliotekarka Gimnazjum nr 3 w Będzinie oraz Agata Durbacz, nauczycielka historii.

Tutaj można zapoznać się z tabelą punktacji przyznanej wszystkim zgłoszonym na konkurs pracom: punktacja_prac.

A tak o nagrodzonych pracach mówiła przewodnicząca jury konkursu, dr Iwona Konopnicka, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego:

Dziękujemy Dyrekcji za możliwość wyjazdu do Łambinowic! 🙂

Read Full Post »