Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Październik 2021

Chociaż zeszły rok szkolny miał ze szkołą wspólnych tylko kilka miesięcy (wrzesień-listopad i maj-czerwiec), bo przez resztę czasu uczniowie działali na domowym nauczaniu zdalnym, to pełen był jednak ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć.

To niektóre z tych, w których udało mi się maczać palce:

 • W ramach Narodowego Czytania 2020 zrealizowałam z uczniami klasy siódmej nagranie z fragmentami „Balladyny”.
 • Z okazji rocznicy urodzin Rutki Laskier stworzyłam z uczennicami należącymi do aktywu bibliotecznego miniprojekt multimedialny “Urodziny Rutki Laskier”. Ujęcia do filmu nagrywane były w szkole, a także na terenie miasta.
 • Z okazji obchodów Roku Stanisława Lema przygotowałam z uczniami w programie Canva prezentację słowno-plastyczną „Malowanie Lema”. To efekt zajęć zdalnych o pisarzu i jego twórczości przeprowadzonych za pośrednictwem Teams.
 • W ramach Kampanii „Smart, to znaczy mądrze!” zorganizowałam dla klas 7-8 konkurs „Czy dzielić się wszystkim w internecie?” na komiks lub pracę plastyczną inspirowaną zdaniem „Prywatność zachowaj dla siebie!”
 • Zorganizowałam dla klas 1 Międzynarodowy Dzień Kropki – zachęcając dzieci do aktywności plastycznej po wysłuchaniu książki „Kropka” Petera H. Reynoldsa.
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich stworzyłam z uczniami multimedialną prezentację w programie Canva – „W SP 8 czytaliśmy ostatnio”.
 • W zbiórce pieniędzy dla chorej Oliwki Hyli zebraliśmy aż 2307 zł – najwięcej ze wszystkich szkół będzińskich.
 • Uruchomiłam i wdrożyłam w szkole platformę Microsoft Teams do nauczania zdalnego. Jestem administratorem Microsoft Office 365.
 • Z firmy Johnson Electric z Będzina pozyskałam dla szkoły 11 laptopów dla potrzebujących uczniów, a od darczyńców także środki pozabudżetowe: 160 zł na nagrody w konkursach organizowanych przez bibliotekę, 393 zł na nowości dla czytelników.
 • Prowadze stronę Facebook biblioteki szkolnej (Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie), gdzie na bieżąco publikuję informacje o przedsięwzięciach bibliotecznych, nowościach, dostępnych  online  lekturach szkolnych, obchodach dni związanych z książką i biblioteką.
 • Opiekuję się aktywem bibliotecznym, który działa prężnie na rzecz biblioteki i chętnie uczestniczy w akcjach organizowanych na terenie szkoły (Narodowe Czytanie, zajęcia plastyczno-literackie okazji Dnia Kropki, Dzień Edukacji Narodowej). W czasie nauczania zdalnego spotkania z członkami aktywu odbywały się poprzez platformę Microsoft Teams. Uczniowie brali chętnie udział w proponowanych aktywnościach (m.in.: nagrywanie filmików na święta Bożego Narodzenia, Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, w ramach projektu „Malowanie Lema”).
 • Koordynowałam udział szkoły w I międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.
 • Zorganizowałam w szkole Dzień Głośnego Czytania – wszystkim klasom 1-3 czytałam tego dnia podczas lekcji wierszyki z książki „Krakowski rynek dla chłopców i dziewczynek” Michała Rusinka, które wzbudziły wiele emocji i stały się przyczynkiem do ciekawych dyskusji, zaś uczniom klas 7-8 fragmenty książki „Nic zwyczajnego” Michała Rusinka.
 • W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłosiłam dla uczniów konkurs „Książka przyszłości” – dla klasy 1-3 był to konkurs plastyczny, dla klas 4-8 – literacki. Oba cieszyły się ogromnym powodzeniem.
 • Z okazji Dnia Języka Ojczystego zorganizowałam w klasach  pierwszych  akcję „Pisz i mów poprawnie!” – zajęcia  o błędach popełnianych najczęściej w mowie potocznej oraz historii Dnia Języka Ojczystego.  W tym dniu  wręczyłam też  uczniom  Wyprawkę  Czytelniczą  „Pierwsze abecadło”.
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich ogłosiłam dla uczniów klas 4 – 8  konkurs  szkolny  na reklamę książki/czytania. 
 • W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek:

 1. W klasach 1 i 2 przeprowadziłam cykl zajęć „Tydzień Bibliotek –  Znajdziesz mnie w bibliotece”. Uczniowie przywoływali skojarzenia z biblioteką, które zapisywaliśmy na kolorowej planszy, rozmawialiśmy o książkach, które mają w tytule słowo „biblioteka” lub „książka”. Uczniowie wymyślali też własne tytuły powieści związanych z biblioteką, a także zaprojektowali okładki swoich książek. Na zakończenie lekcji wszyscy dostali zakładki do książek.  
 2. Z uczniami klas 1-3 nagrałam spot reklamowy o bibliotece “Czytamy w SP 8”, który opublikowałam na Facebooku biblioteki. 
 3. Stworzyłam w programie Canva prezentację dla uczniów „Nowe porady ze starego przewodnika”,
 4. Uczniów klas 4-8 poprosiłam o nagranie krótkich filmików o tym, dlaczego lubią bibliotekę. Z nadesłanych fragmentów w programie Canva powstała prezentacja multimedialna “O bibliotece”
 • Z okazji Dnia Dziecka stworzyłam w bibliotece budkę fotograficzną “Homo lectus – ludzik czytający”. Uczniowie odwiedzający bibliotekę tego dnia  mogli zrobić sobie w niej zdjęcie.
 • Opublikowałam artykuł „Niezwykły przypadek Dory Reym” w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym „Śląsk” – stanowi on dopełnienie książki „Babiniec. Herstoria będzińska”, której jestem współautorką.
 • W magazynie dla Polonii w USA „Kurier Plus – Polish  Weekly  Magazine” z 8 maja 2021 r.  ukazał się wywiad „Tańcząca bibliotekarka”, w którym opowiadam o swojej pasji bibliotecznej, o pracy w szkole oraz przedsięwzięciach realizowanych razem z uczniami.
 • W  miesięczniku  „Biblioteka w Szkole” (4/2021) opublikowałam artykuł  „Inwentarz nieprawdę ci powie”.  Artykuł traktuje o błędach popełnianych najczęściej w inwentarzach księgozbiorów szkolnych. 
 • Promuję sukcesy szkoły, publikując w prasie lokalnej informacje o działaniach biblioteki.
 • Prowadzę ten blog.
 • Ach, zapomniałabym o spędzającym sen z powiek skontrum, które ciagnęło się w nieskończoność, ale które udało mi się zrobić za pomocą arkuszy excel (w mojej obecnej szkole, gdzie pracuję dopiero czwarty rok, jeszcze nie wszystkie książki wpisane są do programu bibliotecznego).

W Dniu Edukacji Narodowej miałam ogromną przyjemność odebrać Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, czyli m.in. za to, co powyżej. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez Dyrekcji szkoły, która zgłosiła moją kandydaturę, więc to przede wszystkim tam kieruję podziękowania! 🙂

Z Nagrodą.

Read Full Post »